Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κρήτη

Μαθητικό Συνέδριο: Η ιστορία της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κρήτη


Κυριακή  10  έως  Τρίτη   12   Μαΐου 2015 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων